Ödenmeyen site aidatı için evdeki herkese haciz

71

Binaların ortak giderlerinin karşılanması için tüm daire sahiplerinden alınan aidatlar, çoğu kez tartışma ve dava konusu oluyor. Yargıtay tarafından alınan yeni bir karar, bu kez sadece aidatlarını ödemeyen daire sahiplerini değil, eşlerini ve çocuklarını da yakından ilgilendiriyor.

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi ödenmeyen ortak giderler, abonelikler ve aidatlardan kat malikiyle birlikte başta eşi olmak üzere aynı dairede yaşayan herkesin sorumlu olacağına hükmetti. Ödenmeyen aidatlarla ilgili evde yaşayan herkese icra takibi başlatılabilecek, gelirine de el konabilecek.

Yargıtay kararına konu olan olayı açıklayan Avukat Cevat Kazma, kat malikine ve eşine karşı, aidatların ödenmediği gerekçesiyle tahsil talepli dava açıldığını belirtti. Yargıtay’ın kararı, Kat Mülkiyeti Kanunu’na dayandırdığını ifade eden Cevat Kazma, “Bu karara göre genel gider ve avans borcundan dolayı yönetici veya kat maliklerinden her biri bu alacağı tahsil etmek için ister borçlu olan bağımsız bölüm malikine, isterse onun bağımsız bölümünden (kira akdine, sükna veya intifa hakkına ya da başka bir nedene dayanarak) sürekli şekilde yararlanan kişiye veya her ikisine birlikte dava açılabilecek veya icra takibi yapılabilecek.” diye konuştu.

Kararın doğru olmadığını ifade eden Kazma, “Bir sitede ödenmeyen aidatlardan doğrudan daire sahibi ya da sözleşme yaptığı kiracısı sorumludur. Ödenmeyen aidattan kat sahibinin eşi veya ailesi sorumlu tutulamaz.” sözlerini kullandı.

Aynı zamanda kat malikinin eşinin veya ailesinin sitedeki bağımsız bölümlerden faydalanıp faydalanmadığının sağlıklı bir şekilde ölçülemeyeceğini söyleyen Kazma, bu nedenle kesin bir hükümle karar verilmesinin doğru olmayacağını sözlerine ekledi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.