Yargıtay’dan sadakatsiz eş davasında emsal karar çıktı

36

Evlendikten sonra aralarında şiddetli geçimsizlik yaşayan bir çift boşanmak için 3. Aile Mahkemesi’nde karşılıklı boşanma davası açtı. Eşinden boşanmak isteyen kadın eşini takip ederek kocasının özel hayatına dair görüntülerden oluşan bir CD’yi mahkemeye delil olarak sunarken 3.Aile Mahkemesi kocanın kusurlu olduğuna hükmedip kadın lehine nafaka kararı verdi.

Mahkemeye hakkında CD oluşturularak delil olarak sunulmasının ardından hakkında nafaka ödemesine karar verilen koca konuyu temyize taşıdı. Davanın temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, taraflar evli bile olsalar özel hayatlarının korunması gerektiğinden, erkeğin özel hayatının CD’ye kaydedilmesinin özel hayatın gizliliğini ihlal eder’ ve ‘hukuka aykırı delil’ niteliğinde olduğuna hükmetti.

YARGITAY KARARI

Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

“Mahkemece davacı-karşı davalı kadın tarafından dosyaya delil olarak sunulan CD hükme esas alınarak davalı-karşı davacı erkeğe sadakatsiz davrandığı vakıası kusur olarak yüklenilmişse de, CD’nin erkeğin ‘Özel hayatının gizliliği’ ihlal edilmek suretiyle hukuka aykırı yolla elde edildiği anlaşılmaktadır.

Hukuka aykırı delil hükme esas alınamaz. CD’nin hukuka aykırı delil niteliğinde olması sebebiyle davalı karşı davacı erkeğe sadakat yükümlülüğüne aykırı davranış vakıasının kusur olarak belirlenmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

Davalı-karşı davacı erkeğin yoksulluk nafakasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince; Yerel mahkemenin boşanma hükmü, taraflarca temyiz edilmeyip, 02.03.2018 tarihinde kesinleşmiştir.

Davacı-karşı davalı kadının yargılamanın devamı sırasında 15.09.2018 tarihinde evlendiği anlaşılmakla, evlendiği tarihten sonra yoksulluk nafakasının talep edilmeyeceği ancak evlenme tarihine kadar yoksulluk nafakası alabileceği dikkate alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.”

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.